قانون بودجه 88، همه کشور را برای تحقق دولت الکترونیکی بسیج کرد چاپ
چهارشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۴۴

 

زهیر طیب، نائب رئیس کانون کشوری دفاتر خدمات ارتباطی ضمن اشاره به ابلاغ قانون بودجه 1388 کل کشور از سوی رئیس جمهور، اعلام کرد: برابر بند الف - 2 از بخش 11 ماده واحده قانون بودجه  1388، مجلس دولت و همه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف ساخته تا  اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاههای اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هزینه نمایند.

 

وی ادامه داد: این تکلیف قانونی، شامل همه دستگاههاست و هیچ عذر موجهی برای دوایر دولتی پس از ابلاغ این قانون باقی نمی ماند. وی گفت: محوریت تحقق دولت الکترونیکی، در حال حاضر با وزرای عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور است و این ستاد باید نقش فعالتری در خصوص تعامل با دستگاههای اجرایی و تحقق این اعتبارات درقالب طرحهای مشترک و اجرای "پیشخوان خدمات"  دستگاههای اجرایی ایفا نماید.

وی گفت: مفهومی که از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه 88 کل کشور فهمیده می شود این است که مجلس و رئیس جمهور، همه کشور را برای تحقق پیشخوان خدمات و دولت الکترونیکی بسیج کرده اند و همانطور که بسیج کشور در عرصه های دفاع و سازندگی نتایج غیرقابل تصوری برای کشور به همراه آورد، این بار هم در صورتی که مدیران اجرایی با تفکر بسیجی به صف روشهای کهنه و فرسوده اداری کشور بزنند، می توانند با خلاقیت و مدیریتی که در ذهنهای جوان و پویا وجود دارد، چاشنی تدبیر و تجربه نسل اول و دوم انقلاب را آمیخت و نتایج درخشانی در تحقق عدالت اجتماعی به دست آورد.

وی آمادگی دفاتر خدمات ارتباطی را در اجرای پیشخوان خدمات کشور و تحقق دولت الکترونیکی اعلام کرد و افزود: زیرساختهای لازم هم اکنون برای اجرای این قانون مهیا و در اختیار  ما قرار دارد و ما آمادگی همکاری گرماگرم  با کلیه مدیران اجرایی را در این رابطه داریم.